Amaç

Öğretim üyelerinin şirketlerle iş birliği yapmak için kullanabilecekleri yöntemler ile araçlar ve fikri mülkiyet hakları hakkında bilgiler verilmesi

Kapsam

 • Üniversitenin Misyonları
  • Üniversiteden sanayiye ve kamuya bilgi ve teknoloji transferi
 • Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü (DSİM) aracılığıyla sanayi ile iş birliği yapma yöntemleri
  • Genel ilkeler, akademik işler ve işleyiş
  • Danışmanlık, proje ve deney şeklinde farklı kapsamlar
  • Katkı Payı ödemeleri
  • İşleyiş: formlar, hesaplamalar, limitler, hukuki sorumluluklar
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (Teknokent)
  • Tanım
  • Kanun
  • Kuruluş amacı
 • ODTÜ Teknokent
  • Tarihsel gelişimi
  • Model
  • Teknopark A.Ş.
 • Teknokentte görevlendirmeler
  • Geçici görevlendirmeler
  • Yedinci yıl izni
  • Şirket kurma
 • Ek bilgiler
  • Etkinliklerdeki görevler (firma değerlendirmeleri, YFYİ jüri vb.),
  • KOSGEB TEKMER ve ilgili işler
 • ODTÜ Teknoloji Transfer Ofisi (ODTÜ TTO)
  • Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları, İlgili Mevzuat ve Hukuki Destekler
  • Ticarileştirme Faaliyetleri
  • Üniversite-Sanayi İş Birliği Faaliyetleri

Süresi

Toplam Süre: 3 saat

Modül Koordinatörü: Prof. Dr. Mehmet Zeyrek, Rektör Yardımcısı

Sorumlu Yöneticiler ve İlgili Birimler: Serdar Alemdar (ODTÜ TEKNOKENT) Av. İdil Buse Kök Hazer (ODTÜ Teknoloji Transfer Ofisi); Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü.


Son Güncelleme:
22/03/2021 - 10:26