Amaç

Üniversitemiz öğretim elemanlarının akademik faaliyetleri ile ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi ve değerlendirme sonuçlarının farklı kurumsal süreçlere yansıtılmasına yönelik kurumsal politikalar ve uygulamalar ile bu kapsamda kullanılan sistemlerin tanıtılması hedeflenmektedir.

Kapsam

  • Öğretim elemanlarının akademik faaliyetlerine yönelik verilerinin Akademik Veri Yönetim Sistemi (AVESİS)'ne girilmesi süreçlerinin tanıtılması.
  • Öğretim elemanlarının AVESİS üzerinden faaliyet ve performans raporu oluşturmalarına, kişisel web sayfalarını yönetmelerine, araştırma grubu oluşturmak için web sayfası düzenlemelerine ve açık arşiv uygulamalarını nasıl kullanacaklarına yönelik bilgilendirmeler yapılması.
  • Yıllık Akademik Performans Değerlendirme süreçleri hakkında bilgi verilerek, bu amaçla kullanılan Akademik Performans Değerlendirme Süreç Yönetim Sistemi (APSİS)'nin tanıtılması.
  • Akademik Teşvik Ödeneği süreçleri hakkında bilgi verilerek, bu amaçla kullanılan Akademik Teşvik Süreç Yönetim Sistemi (ATÖSİS)'nin tanıtılması.
  • Öğretim elemanlarının kullanımına sunulan AVESİS, APSİS, ATÖSİS arasındaki ilişkisel bağlantıların tanıtılması.
  • AVESİS, APSİS, ATÖSİS temelli kurumsal veri yönetim politikaları ve ilgili kurumsal verilerin muhtelif kurumsal süreçlerle ilişkileri hakkında bilgi verilmesi.

Süresi

Toplam Süre: 3 saat

Modül Koordinatörü: Doç. Dr. Bahar Öz, Rektör Danışmanı

Sorumlu Yöneticiler ve İlgili Birimler: Prof. Dr. Adem Kalınlı (Kurumsal Veri Yönetim Koordinatörlüğü)


Son Güncelleme:
14/04/2021 - 11:00