Amaç

Üniversitemizdeki kalite güvence, öz değerlendirme ve stratejik planlama süreçlerinin tanıtılması; Üniversitemizin farklılaşma stratejilerinin, önceliklerinin, amaçlarının, hedeflerinin ve stratejilerinin irdelenmesi; Uluslararası sıralamalarda, ulusal endekslerde, YÖK kalite ve araştırma üniversitesi değerlendirme sistemlerinde ve Stratejik Plan’ımızda kullanılan performans göstergelerinin ve Üniversitemizin performansının tartışılması; Üniversitemiz ile ilgili verilere ve bilgilere erişilebilecek kaynakların tanıtılması hedeflenmektedir. 

Kapsam      

  • Kalite yönetim organizasyonumuz
  • Kalite güvence sistemimiz
  • Stratejik planlama modelimiz ve 2018-2022 Stratejik Plan’ına göre önceliklerimiz, amaçlarımız, hedeflerimiz ve stratejilerimiz
  • Stratejik plan izleme, değerlendirme ve kurum/birim öz değerlendirme bilgi sistemi (SKYBİS)
  • 2019 performans değerlendirme sonuçları (Stratejik Plan, YÖKAK Kurum İç Değerlendirme, YÖK Araştırma Üniversitesi değerlendirmelerine göre)
  • 2019 performans değerlendirme sonuçları (uluslararası üniversite sıralamaları, ulusal endekslere göre)
  • Üniversitemiz ile ilgili veri ve bilgi kaynakları                                                                                                                                   

Süresi

Toplam Süre: 2 saat

Modül Koordinatörü: Prof. Dr. Ömer Delialioğlu, Rektör Danışmanı

Sorumlu Yöneticiler ve İlgili Birimler: Kurumsal Gelişim ve Planlama Ofisi, Stratejik Yönetim Birimi


Son Güncelleme:
25/03/2021 - 23:37