Amaç

Ulusal ve uluslararası araştırma fonları, araştırma-geliştirme projesi hazırlama ve yönetimi ile ilgili genel bilgilerin verilmesidir. ODTÜ içindeki araştırma yönetim süreçleri ve ilgili birimlerin tanıtılması hedeflenmektedir.

Kapsam

 • Üniversitenin araştırma ile ilgili stratejik planının tanıtılması
 • ODTÜ içindeki araştırma ile ilgili idari birimlerin (Araştırmalar Koordinatörlüğü, BAP Koordinasyon Birimi, ve Teknoloji Transfer Ofisi) ve Teknokent’teki ilgili birimlerin (Teknokent Proje Yönetim ve Danışmanlık Ofisi) tanıtılması
 • TÜBİTAK başta olmak üzere, araştırma için fon sağlayan ulusal kaynakların ve ilgili destek programlarının tanıtılması
 • Horizon 2020, Erasmus+ ve Newton-Katip Çelebi programları başta olmak üzere, araştırma için fon sağlayan uluslararası kaynakların ve ilgili destek programlarının tanıtılması
 • ODTÜ’deki araştırma ve uygulama merkezlerinin kısaca tanıtılarak, merkez açma, merkezlerle işbirliği yapma, merkez altyapısını kullanma vb. konularda bilgilendirme yapılması
 • ODTÜ’nün araştırma ekosistemini güçlendirmek üzere geliştirdiği programlar ve girişimleri
  • Üniversiteler arası bir işbirliği programı olan Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı’nın (ÖYP), ÖYP yönetim süreçlerinin ve ilgili birimlerin tanıtılması
  • Doktora sonrası araştırmacı programının (DOSAP) anlatılması
  • Sanayi ile ortak işbirliği programlarının tanıtılması (Savunma Sanayi için Araştırmacı Yetiştirme Programı-SAYP ve Merkezler için İşbirliği Geliştirme Programı-MİGEP)
  • BAP-DOSAP
  • EURAXESS
 • BAP Koordinasyon Birimi’nce yürütülen proje destekleri ile ilgili bilgi verilmesi
 • Oturum sırasında ilgi beyan eden AGEP katılımcıları ile ileri bir tarihte araştırmacıların bulundukları akademik kariyer aşaması doğrultusunda bir yol haritası çizme çalışması yapmak üzere birebir görüşmeler gerçekleştirilecektir.

Süresi

Toplam Süre: 3 saat

Modül Koordinatörü: Prof. Dr. Mehmet Zeyrek, Rektör Yardımcısı

Sorumlu Yöneticiler ve İlgili Birimler: Doç. Dr. Hüsnü Dal (BAP Koordinasyon Birimi); Dr. Sara Banu Akkaş (Araştırmalar Koordinatörlüğü); İhsan Karataylı (ODTÜ TEKNOKENT)


Son Güncelleme:
22/03/2021 - 10:03