Amaç

Üniversite düzeyinde etkili eğitim ve öğretim konularında bilgilendirme. Deneyimli ve alan uzmanı öğretim üyelerinin üniversite düzeyinde etkili eğitim-öğretim  konularındaki  bilgi ve deneyimlerini, mesleğe yeni başlayan öğretim elemanları ile paylaşması. Üniversitede verilen derslerde ve uzaktan eğitimde kullanılabilecek öğretim yöntemi ve teknoloji kullanımını konusunda öğretim üyelerine verilen desteklerin tanıtılması.

Kapsam       

  • Etkili Öğretim Semineri: Kapsadığı konular:  Etkili öğretim stratejileri, eğitimde etkili iletişim,  başarıyı değerlendirme, eğitimde teknoloji kullanımı (Katılım zorunludur.)
  • Akran Ders Gözlemi ve Değerlendirmesi Uygulaması: Bilgilendirme toplantısına katılım. AGEP programına katılan başka bir öğretim üyesinin dersinin gözlenmesi ve değerlendirilmesi (Katılım zorunludur.)
  • ÖGEM Kahve Saati Toplantısı: Üniversite düzeyinde eğitim ve öğretim konularına yönelik olarak farklı konularda düzenlenen toplantılara katılım (En az 2 tanesine katılım zorunludur). Toplantı başlıklarından örnekler: “Öğrenme: 4,5 Milyon Yıllık Macera,” “Değerlendirirken Öğretmek,” “Değerlendirmeyi Daha Adil ve Etkin Yapmak için Rubrik Kullanımı,” “ODTÜ'de Öğretim Amaçlı Teknolojiler”.
  • Dönem Ortası Ders Değerlendirmesi Uygulaması: Nisan ayı boyunca isteğe bağlı olarak ÖGEM uzmanlarının desteğiyle öğrencilerin derse yönelik görüşlerinin alınması ve değerlendirilmesi.
  • Uzaktan Eğitim ve e-Öğrenme Semineri: Üniversitemizde yürütülen eğitim-öğretim faaliyetlerinde ve özellikle e-öğrenimde kullanılabilecek servis, sistem ve kaynakların tanıtılması. ODTUZEM tanıtımı ve uzaktan eğitimin etkin sürdürülebilmesi için öğretim yöntemlerinin ve araçların değerlendirilmesi.
  • ODTUClass Öğrenim Yönetim Sistemi: Üniversite öğrenim yönetim sisteminin önemli özelliklerinin kullanımı.

Süresi

Seminerler: 17 saat

Uygulamalar: 4 saat

Modül Koordinatörü: Doç. Dr. Bahar Öz, Rektör Danışmanı

Sorumlu Yöneticiler ve İlgili Birimler: Prof. Dr. Kürşat Çağıltay (ODTUZEM); Doç. Dr. Yeşim Çapa Aydın (ÖGEM)


Son Güncelleme:
26/03/2021 - 14:12