Amaç

Üniversitemizin toplumsal hizmet faaliyetleri ile ilgili bilgi verilmesi ve öğretim üyelerinin toplumsal hizmet projelerinde yer alma yöntemlerinin irdelenmesidir.

Kapsam

  • Topluma Hizmet nedir?
  • ODTÜ’de yürütülen toplumsal hizmet çalışmalarına örnekler
  • Bilim İletişimi (Science Communication)
  • ODTÜ Bağış Ofisi
  • Üniversitenin toplumsal hizmet ile ilgili stratejik planının tanıtılması
  • Toplum ve Bilim Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin ve faaliyetlerinin tanıtılması

Süresi

Toplam Süre = 3 saat

Modül Koordinatörü: Prof. Dr. Eren Kalay, Rektör Danışmanı

Sorumlu Yöneticiler ve İlgili Birimler: Kurumsal İletişim Ofisi


Son Güncelleme:
22/03/2021 - 11:28