Akademik Gelişim Programı (AGEP), Üniversitemize yeni katılan ve akademik kariyerinin başındaki öğretim üyelerinin üniversiteye uyumunu kolaylaştırmak ve eğitim, araştırma, toplumsal hizmet alanlarındaki faaliyetlerinin etkinliğini artırmak için tasarlanmıştır.  AGEP'in iki temel hedefi bulunmaktadır:

1. AGEP'e katılan ve akademik kariyerlerinin başında olan yeni öğretim üyelerine Üniversitemiz olanaklarını, araştırma ve işbirliği imkanlarını tanıtarak ve onları etkili öğretim konusunda bilgilendirerek, Üniversiteye uyumlarının hızlandırılması ve eğitim, araştırma ile toplumsal hizmet alanlarında akademik etkinliklerinin artırılması

2. AGEP'in ve sağlayacağı kazanımların duyurularak, nitelikli genç öğretim üyelerinin Üniversitemize katılımının artırılması.

AGEP, Üniversitemize son 3 yıl içinde doktor öğretim üyesi olarak atanmış öğretim elemanlarına yönelik bir programdır. Programı tamamlayan AGEP kapsamındaki öğretim elemanlarına, akademik çalışmalarını desteklemek üzere bir bütçe ve akademik gelişimlerini destekleyecek hizmetlerden faydalanma imkanları sağlanır.

AGEP kapsamındaki öğretim üyelerinin programı tamamlamaları için toplam yaklaşık 50 saatlik AGEP Modüllerinin en az %80'ine katılması ve program çerçevesinde hazırlayacakları eğitim, araştırma veya toplumsal hizmet ile ilgili bir final sunumu yapması gerekmektedir. AGEP'in toplam süresinin (opsiyonel olan rehber öğretim üyesi ile toplantılar ve sosyal aktivitelere katılım süreleriyle birlikte) 90 saati geçmemesi planlanmaktadır.

Teknokent Proje Yönetim ve Danışmanlık Ofisi tarafından öğretim üyelerimize sağlanan Ufuk Avrupa Programına yönelik araştırma projesi önerisi hazırlık desteğine ve Ufuk Avrupa Projelerinin ağ kurma etkinliklerine ve/veya proje yazma toplantılarına katılım için sağlanan harcırah desteğine ek olarak; AGEP katılımcısı öğretim elemanlarımız için BAP bütçesinden 85.000 TL'ye kadar destek sağlanmaktadır.


Son Güncelleme:
15/04/2021 - 11:46