Amaç

ODTÜ’nün Uluslararasılaşma alanındaki kurumsal stratejileri çerçevesinde yürütmekte olduğu uluslararası eğitim işbirliklerini, hareketlilik için finansal destek sağlayan programları, ortak diploma programlarını ve bu programların koordinasyonunu sağlayan birimlerin tanıtılması.

Kapsam

 • Uluslararasılaşma
  • ODTÜ'nün Uluslararasılaşma Stratejisi (2018-2022)
  • ODTÜ’nün yurtdışındaki üniversitelerle kurumsal anlaşmaları ve kurum içi anlaşma önerme/kabul süreçleri
  • AB hibeli Erasmus+ K103 (Avrupa içi) ve Erasmus+ K107 (Avrupa Dışı) Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı hakkında genel bilgi ve istatistikler
  • Bologna Süreci ve ECTS/Diploma Eki
  • İkili anlaşmalar kapsamında diğer ülkelerle (A.B.D., Kanada, Japonya, Avustralya, vb.)  yürütülen hibesiz değişim (exchange) programları
  • YÖK Mevlana Değişim Programı ve (Proje temelli) Mevlana Hareketlilik Projeleri
  • Uluslararası İşbirliği Ofisi (International Cooperations Office - ICO) ve bölüm/fakülte değişim koordinatörleri
 • Ortak Diploma Programları
  • ODTÜ SUNY - New York Eyalet Üniversitesi Sistemi (State University of NewYork, SUNY) - Çift diplomaya yönelik uluslararası ortak lisans programı.
  • ODTÜ GETMA - The German-Turkish Masters Program in Social Sciences (GeT-MA) Humboldt-Universität zu Berlin ve ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü arasında ortak disiplinlerarası yüksek lisans programı.
 • Uluslararası Öğrenciler Ofisi (ISO)

Süresi

2 saat

 • 45’er dakika iki eşit oturum, 10 dakika ara
 • 20 dakika Soru-Cevap

Modül Koordinatörü: Prof. Dr. Gaye Teksöz, Rektör Danışmanı

Sorumlu Yöneticiler ve İlgili Birimler: Uluslararası İşbirliği Ofisi (Dr. İbrahim Yorgun; Seda Okur), Uluslararası Öğrenciler Ofisi (Erdem Ceydilek), SUNY (Merve Bozbıyık)Son Güncelleme:
03/04/2021 - 14:55