Amaç

Üniversitemizde öğrenim gören engelli öğrencilerimize yönelik çalışmalarla ilgili bilgilendirmeler ve yönlendirmeler yapmak; toplumda etik bilincini geliştirmek, bu bilincin karar ve davranışlara yansımasını sağlama süreçleri, yayın etiği, etik kodlar ve etik eğitimi gibi konulardaki çalışma ve uygulamalarımızı tanıtmak; üniversitemiz kapsamındaki psikolojik destek uygulama ve hizmetleri ile ilgili bilgilendirmeler yapmak; öğrencilerimize sunulan burs olanakları ve ilgili süreçler ile ilgili paylaşımlarda bulunmak amaçlanmaktadır.    

Kapsam

 • Engelsiz ODTÜ
  • Engelsiz ODTÜ Birimi (EOB) Misyon, Vizyon ve Çalışma İlkeleri
  • Hizmetler - Yönerge
  • Engelli Öğrenci Danışmanları
  • Akademik Uyarlama
 • Üniversitede Etik İnsan Araştırmaları ve Yayın Etiği
  • Tanımlar, Değerlendirmeler ve Örnekler
  • Üniversitede Etik
  • Etik Kodlar
  • Yayın Etiği,
  • İnsan araştırmaları ve yayın etiği
  • IAEK işleyişi
 • Psikolojik Yardım Süreçleri
  • Psikolojik desteğe ihtiyacı olan/olduğunu düşündüğümüz öğrencilerle iletişim yöntemi
  • Öğrencilerin SRM-PDRM’ye yönlendirilme aşamaları 
  • PDRM ve Programları tanıtılması
  • AYNA Klinik Psikoloji Destek Ünitesi
 • Burs ve Disiplin
  • Burslar
  • Yönerge ve Uygulama
  • YÖK Öğrenci Disiplin Yönergesi / Uygulama

Süresi

4 saat 15 dk

 • Engelsiz ODTÜ (60 dakika)
 • Üniversitede Etik İnsan Araştırmaları ve Yayın Etiği (60 dakika)
 • Psikolojik Yardım Süreçleri (90 dakika)
 • Burs ve Disiplin (45 dakika)

 

Modül Koordinatörü: Prof. Dr. Gaye Teksöz, Rektör Danışmanı

Sorumlu Yöneticiler ve İlgili Birimler: Engelsiz ODTÜ Birimi (Dr. Öğretim Üyesi Şerife Sevinç), Uygulamalı Etik Araştırma Merkezi - İnsan Araştırmaları ve Yayın Etiği (Prof. Dr. Mine Mısırlısoy), Sağlık ve Rehberlik Merkezi (SRM) – Psikolojik Destek Merkezi (PDRM) (Dr. Pınar Öz Ulu), AYNA Klinik Psikoloji Destek Ünitesi (Prof. Dr. Faruk Gençöz)Son Güncelleme:
09/04/2021 - 20:31