Amaç

Öğretim üyelerine üniversitemiz kurumsal bilişim uygulamaları hakkında bilgiler verilmesi.

Kapsam        

 • Bilişim hizmetleri organizasyonu
 • Bilişim hizmetlerine genel bakış
 • Sunucu - sistemler ve teknik altyapı
 • ODTÜ portalı ve bütünleşik hizmetler
 • Bilişim destek hizmetleri
 • Araştırma süreçleri hizmetleri
 • Eğitim - öğretim süreçleri hizmetleri
 • İdari süreçlerle ilgili hizmetler
 • E-posta, iletişim, bilgi sağlama hizmetleri
 • Web - enformatik hizmetleri
 • Ağ hizmetleri
 • Yazılım sağlama hizmetleri
 • Akıllı kart hizmetleri
 • BT güvenliği ve siber güvenlik hizmetleri
 • Mobil uygulamalar ve mobil uyumlu hizmetler
 • Kişisel verilerin korunması

Süresi

Toplam Süre: 2 saat

Modül Koordinatörü: Prof. Dr. Nazife Baykal, Rektör Danışmanı

Sorumlu Yöneticiler ve İlgili Birimler: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı


Son Güncelleme:
26/03/2021 - 10:26