DÖNEM ORTASI DEĞERLENDİRME (MID-SEMESTER EVALUATION) UYGULAMASI BİLGİ NOTU

Dönem ortası değerlendirme öğrencilerden akademik dönemin ortasında dersle ilgili geri bildirim alınmasını sağlayan bir öğrenci değerlendirmesidir. Dönem ortasında yapılan bu değerlendirme öğretim elamanına henüz dönem tamamlanmadan dersteki uygulamaları ve öğretimi konusunda gerekli iyileştirmeleri ve geliştirmeleri yapabilmesine olanak verir. Böylece öğretim elemanı için dersin etkililiğini ve öğrencilerin dersteki öğrenmelerini ve akademik başarılarını artırmanın bir yoludur.

Uygulama öğretim elemanının talebi doğrultusunda ODTÜ Öğrenme ve Öğretmeyi Geliştirme Merkezi (ÖGEM) tarafından yürütülmektedir. Öğretim elemanı ogem@metu.edu.tr adresine mail atarak dönem ortası değerlendirme uygulamasının sınıfında yapılmasını talep ettikten sonra kendisinden değerlendirme için aşağıda belirtilen yöntemlerden birisini seçmesi istenmektedir. Daha sonra uygulama ÖGEM uzmanlarınca gerçekleştirip sonuçları sadece öğretim elemanı ile paylaşılmaktadır. Değerlendirme sonuçları öğretim elemanı ile paylaşıldıktan sonra, öğretim elemanı isterse ÖGEM ile görüşerek tercih ettiği konularda destek alabilir. Ayrıca dönem ortası değerlendirme uygulamasının güçlü ve gelecekte geliştirilmesi gereken yönlerinin belirlenmesi amacıyla, değerlendirmenin tamamlanmasını takiben, öğretim elemanından "Dönem Ortası Değerlendirme Uygulamasını Değerlendirme Formu"nu doldurması ve ÖGEM'e iletmesi beklenmektedir.

Uygulamada kullanılabilecek iki yöntem aşağıda açıklanmıştır.

1-Öğrenci Geri Bildirim Formlarının Uygulanması

Öğrencilerden dersle ilgili geri bildirim almak için belirlenen gün ve saatte ÖGEM uzmanı sınıfınızı ziyaret eder. Siz sınıftan ayrıldıktan sonra öğrencilere dönem ortası değerlendirmesiyle ilgili kısaca bilgi verir ve sizin seçeceğiniz aşağıdaki geri bildirim formlarından birisini tüm öğrencilerden tamamlamalarını ister. ÖGEM uzmanı, öğrenciler ilgili formu doldurduktan sonra tüm formları toplar ve sınıftan ayrılır. Daha sonra öğrencilerden toplanan verileri uygun veri analizi yöntemini kullanarak analiz eder, raporlar ve sonuçları öğretim elemanı ile paylaşır. Raporlama tamamlandıktan sonra, öğrenci formlarının orijinal halleri ÖGEM tarafından imha edilir.

Aşağıda öğretim elemanının dönem ortası değerlendirmesi için sınıfında uygulanması amacıyla seçebileceği iki adet geri bildirim formu sunulmuştur:

Form A: Mid-Semester Evaluation Student Survey

Bu formda öğrencilerin dersi değerlendirebilmeleri için 14 maddeden oluşan 5'li likert tipi bir ölçek ve açık uçlu sorular yer almaktadır. Formun öğrenciler tarafından doldurulması 20-25 dakika sürebilir. Öğretim elemanı isterse forma madde ekleyebilir ya da dersi için uygun olmayan maddeleri formdan çıkarabilir. Yine eğer öğretim üyesi uygulamanın daha kısa sürmesini isterse, açık uçlu soruları formdan çıkarabilir. Ölçekle elde edilen veriler istatistiksel olarak analiz edilmektedir; açık uçlu soruların cevapları ise içerik analizine tabi tutulmaktadır.

Form B: Mid-Semester Evaluation Open-Ended Feedback Form

İkinci form yalnızca açık uçlu sorulardan oluşmaktadır. Formun öğrenciler tarafından doldurulması 15-20 dakika sürebilir. Aynı şekilde öğretim elemanı bu forma dersiyle ilgili değerlendirilmesini istediği diğer boyutlar hakkında sorular ekleyebilir.

Avantaj ve Dezavantajları: Ders içinde bu yöntemle öğrencilerden alınacak geri bildirimde öğrencilerin cevap verme oranları yüksektir. Aynı anda daha fazla öğrenciden veri toplanır. Ancak öğrencilerin sorulara verdikleri yanıtların güvenirliği tartışılabilir; ayrıca öğrenciler açık uçlu soruların cevaplarını yazmaktan kaçınabilirler.

2-Küçük Grup Tartışmasının Uygulanması

Bu yöntemde yine önceden belirlenen gün ve saatte ÖGEM uzmanı sınıfınızı ziyaret eder. Siz sınıftan ayrıldıktan sonra öğrencilere dönem ortası değerlendirmesiyle ilgili kısaca bilgi verir ve uygulamanın nasıl yapılacağını anlatır. Ardından sınıftan 5-6 öğrenciyi rastgele seçerek diğer öğrencilerin sınıftan ayrılabileceklerini söyler. Seçilen öğrencilerden aşağıdaki formda dersle ilgili yer alan soruları beş dakika incelemeleri ve bu soruların cevapları üzerine düşünmeleri istenir. Daha sonra öğrenciler her bir soru için cevaplarını tartışırlar. Uygulamayı yürüten uzman öğrencilerin sorulara verdikleri yanıtları not alır ve uygulama sonrasında dersle ilgili öğrencilerin geri bildirimini öğretim elemanı ile paylaşır. Uygulama ortalama 20-25 dakika sürmektedir.

Small-group Discussion Form

Bu formda tartışma için öğrencilere yöneltilecek açık uçlu sorular yer almaktadır. Öğretim elemanı isterse forma madde ekleyebilir ya da dersi için uygun olmayan maddeleri formdan çıkarabilir. Öğrencilerin tartışma sırasında sorulara verdikleri cevaplar içerik analizine tabi tutulmaktadır.

Avantaj ve Dezavantajları: Bu yöntemle öğrencilerden daha detaylı geri bildirim alınabilir. Öğrencilere grup içinde bir konuyu düşünme ve tartışma imkânı verildiği için fikirlerini daha içtenlikle paylaşabilirler. Öte yandan her ne kadar öğrenciler rastgele seçilse de uygulamada daha az sayıda öğrenci yer alacağı için tüm sınıfın görüşlerini yansıtmayabilir.

Dönem Ortası Değerlendirme Uygulamasında Öğretim Elemanının Dikkat Etmesi Gereken Hususlar

  • Değerlendirme bir dersin önemli bir boyutu olduğu için ve öğrencilerin dersle ilgili görüşlerini etkileyebileceğini düşünerek en az bir değerlendirme yapıldıktan sonra (örneğin birinci ara sınav sonrası) dönem arası değerlendirmenin uygulanması daha uygundur.
  • Dönem ortası değerlendirmesinden önce öğrencilerinizi dönem ortası değerlendirmenin ne olduğu, ne amaçla yapıldığı ve önemi konusunda bilgilendiriniz. Ayrıca uygulamanın nasıl yürütüleceği hakkında da öğrencilere kısaca bilgi veriniz.
  • Öğrencilerden alınacak geri bildirimin daha güvenilir ve samimi olması için kimliklerinin hiç bir şekilde açıklanmayacağı ve değerlendirmenin sadece dersi ve öğretimi geliştirmek amacıyla kullanılacağı konusunda uyarınız.
  • ÖGEM'le iletişime geçerek uygulamayı tek başınıza yürütmek istediğinizi belirttiğiniz takdirde formları sınıfınızda uygulayabilirsiniz. Ancak kendi yapacağınız değerlendirmede öğrencilerin fikirlerini sizinle ne derece rahatlıkla paylaşabileceklerini tekrar gözden geçiriniz. Grup tartışmalarında dışarıdan bir uzmanın değerlendirmesinin daha sağlıklı olacağını unutmayınız.
  • Uygulama sonuçları tarafınıza iletildikten sonra öğrencilerin dersinizle ilgili geri bildirimlerini dikkatlice gözden geçirip öğrencilerinizle paylaşmanız/tartışmanız ve dersinizde mümkün olan gerekli iyileştirmelerini yapmanız dönem ortası değerlendirmenin işe yaradığını göstermektedir ve ayrıca öğrencilerin bir sonraki değerlendirme için motivasyon ve inançlarını artıracaktır.

Soru ve önerileriniz için:

Öğrenme ve Öğretmeyi Geliştirme Merkezi (ÖGEM)

MM 4. Kat. No: 413

Tel: 210 7175

ogem@metu.edu.tr


Son Güncelleme:
04/01/2022 - 16:09