AGEPAKADEMİK GELİŞİM PROGRAMI


Modül 2: Engelsiz Üniversite, Etik ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Modül 2: Engelsiz Üniversite, Etik ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Amaç

 • Öğretim üyelerinin, üniversitede yayın etiği, etik kodlar ve etik eğitimi konularında bilgilendirilmesi.
 • Üniversitede kadın-erkek dengesi, toplumsal cinsiyet ve toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinin benimsenmesinin akademik başarı, araştırma alanlarının genişlemesi, çalışan mutluluğu ve insan hakları açısından faydalarının aktarılması.

 

Kapsam

 • Üniversitede Etik
  • Tanımlar, Değerlendirmeler ve Örnekler
  • Üniversitede Etik
  • Etik Kodlar
  • Yayın Etiği
  • Etik Eğitimi
  • Öneriler
 • Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
  • Akademide toplumsal cinsiyet eşitsizliği sorunları
  • ODTÜ’de toplumsal cinsiyet eşitliğinin mevcut durumu ve akademide ikili ilişkilere ilişkin standartlar
  • Akademide toplumsal cinsiyet perspektifinin çalışan ve insan hakları açısından irdelenmesi
  • Tartışma ve öneriler
 • Engelsiz ODTÜ

 

Süresi

Üniversitede Etik (75 dakika)

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği (75 dakika)

Engelsiz ODTÜ (60 dakika)

Toplam Süre 3.5 Saat

 

Sorumlu Yöneticiler ve İlgili Birimler:

Sorumlu Yöneticiler: Prof. Dr. Halil Ş. Turan, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ata Öztürk

İlgili Birim:  Uygulamalı Etik Araştırma Merkezi (UEAM), Engelsiz ODTÜ Birimi