AGEPAKADEMİK GELİŞİM PROGRAMI


Modül 9: Kurumsal Bilişim Uygulamaları

Amaç

Öğretim üyelerine üniversitemiz kurumsal bilişim uygulamaları hakkında bilgiler verilmesi.

 

Kapsam        

 • Bilgi İşlem Daire Başkanlığı genel tanıtımı
 • Elektronik Belge ve Evrak Yönetim Sistemi (EBYS)
 • Öğrenim Yönetim Sistemi (Moodle Learning Management System ve METU-Online) ve Öğretim Teknolojileri Destek Ofisi
 • Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi (METUSIS)
 • Akademik Veri, BAP ve TÜBİTAK vb. Projeler Yönetim Sistemi (AVESIS, BAPSIS, DAPSIS)
 • Bütünleşik Bilgi Sistemi
 • Mobil uygulamalar
 • Lisanslı yazılımlar
 • Bilgi güvenliği
 • Web sayfaları ve Blog servisi
 • Diğer servisler

 

Süre

Toplam Süre 1.5 saat

 

 

Sorumlu Yöneticiler ve İlgili Birimler

Sorumlu Yönetici: Prof. Dr. Gülser Köksal

İlgili birimler: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Öğretim Teknolojileri Destek Ofisi