AGEPAKADEMİK GELİŞİM PROGRAMI


Modül 9: Kurumsal Bilişim Uygulamaları

Amaç

Öğretim üyelerine üniversitemiz kurumsal bilişim uygulamaları hakkında bilgiler verilmesi.

 

Kapsam        

 • Bilgi İşlem Daire Başkanlığı genel tanıtımı
 • Elektronik Doküman ve Evrak Yönetim Sistemi (EDYS)
 • Öğrenim Yönetim Sistemi (Moodle Learning Management System ve METU-Online) ve Öğretim Teknolojileri Destek Ofisi
 • Öğrenci İşleri Bilgi Sistemleri (OİBS ve SIS)
 • Web sayfaları ve Blog servisi
 • Diğer servisler: BBS, Anket, İKYS, portal, vb.

 

Süre

 • Bilgi İşlem Daire Başkanlığı genel tanıtımı (15 dakika)
 • Elektronik Doküman ve Evrak Yönetim Sistemi (EDYS) (15 dakika)
 • Öğrenim Yönetim Sistemi (Moodle Learning Management System ve METU-Online) ve Öğretim Teknolojileri Destek Ofisi (15 dakika)
 • Öğrenci İşleri Bilgi Sistemleri (OİBS ve SIS) (25 dakika)
 • Web sayfaları ve Blog servisi (10 dakika)
 • Diğer servisler: BBS, Anket, İKYS, portal, vb. (10 dakika)

 

Toplam Süre 1.5 saat

Sorumlu Yönetici : Prof. Dr. Gülser Köksal

İlgili birimler:

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Öğretim Teknolojileri Destek Ofisi