AGEPAKADEMİK GELİŞİM PROGRAMI


Modül 8: Kurumsal Gelişim ve Kurumsal İletişim

Amaç

 • Üniversitemizdeki kalite güvence, özdeğerlendirme ve stratejik planlama süreçlerinin tanıtılması ve Üniversitemizin farklılaşma stratejileri, öncelikleri, amaç, hedef ve stratejilerinin irdelenmesi.  
 • Uluslararası sıralamalarda ve ulusal endekslerde kullanılan performans göstergelerinin ve Üniversitemizin performansının tartışılması
 • Üniversitemiz ile ilgili verilere ve bilgilere erişilebilecek kaynakların tanıtılması
 • Kurumsal iletişim stratejisinin irdelenerek, ilgili hizmet birimlerinin tanıtılması

 

Kapsam      

 • ODTÜ Stratejik Planlama Modeli’nin anlatılması ve Stratejik Plan 2018-2022’nin tanıtılması
 • Stratejik Plan’ın ve temel performansımızın izlenmesi için kullandığımız veri yönetim sisteminin tanıtılması
 • Kalite güvence sistemimizin ve Kurum İç Değerlendirme, Dış Değerlendirme ve Araştırma Üniversitesi Performans Değerlendirme süreçlerinin tanıtılması
 • Uluslararası üniversite sıralamalarında ve ulusal endekslerde kullanılan performans göstergeleri  ve ODTÜ’nün performansının irdelenmesi
 • İlk Bakışta ODTÜ ve Faaliyet Raporları gibi veri kaynaklarının tanıtılması
 • ODTÜ Kurumsal İletişim Ofisi’nin faaliyet alanları
  • ODTÜ Kurumsal İletişim Ofisi’nce verilen hizmet ve destekler hakkında bilgi
  • Kariyer Planlama Ofisi, Mezunlarla İletişim Ofisi ve Tanıtım Ofisi çalışmaları hakkında genel bilgi
  • GİSAM ve Grafik Tasarım Bölümü’nün verdiği destekler
  • Halka İlişkiler Ofisi ve Basın Bürosu hakkında genel bilgi
  • Üniversite web sitesi ve görsel kimlik kılavuzu hakkında bilgilendirme

 

 

Süresi

Toplam Süre = 4 saat

Kurumsal Gelişim= 2 saat

Kurumsal İletişim = 2 saat

 

Sorumlu Yöneticiler ve İlgili Birimler

Sorumlu Yöneticiler: Prof. Dr. Gülser Köksal, Doç. Dr. Eren Kalay

İlgili Birimler: Kurumsal Gelişim ve Planlama Ofisi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Kurumsal İletişim Ofisi