AGEPAKADEMİK GELİŞİM PROGRAMI


Modül 8: Kurumsal Gelişim ve Kurumsal İletişim

Amaç

 • Üniversitemizdeki özdeğerlendirme ve stratejik planlama süreçlerinin tanıtılması ve Üniversitemizin öncelikleri, stratejik program, amaç ve stratejilerinin irdelenmesi.  
 • Uluslararası sıralamalarda kullanılan performans göstergelerinin ve Üniversitemizin performansının tartışılarak, öğretim üyelerinden beklenen performansın tartışılması
 • Kurumsal iletişim stratejisinin irdelenerek, ilgili hizmet birimlerinin tanıtılması

 

Kapsam      

 • ODTÜ Stratejik Planlama Modeli’nin anlatılması ve Stratejik Plan 2017-2021’nın tanıtılması
 • Uluslararası üniversite sıralamalarında kullanılan performans göstergeleri  ve ODTÜ’nün performansının irdelenmesi
 • ODTÜ Kurumsal İletişim Ofisi’nin faaliyet alanları
  • ODTÜ Kurumsal İletişim Ofisi’nce verilen hizmet ve destekler hakkında bilgi
  • Kariyer Planlama Ofisi, Mezunlarla İletişim Ofisi ve Tanıtım Ofisi çalışmaları hakkında genel bilgi
  • GİSAM ve Grafik Tasarım Bölümü’nün verdiği destekler
  • Halka İlişkiler Ofisi ve Basın Bürosu hakkında genel bilgi
  • Üniversite web sitesi ve görsel kimlik kılavuzu hakkında bilgilendirme

 

 

Süresi

Toplam Süre = 4 saat

Kurumsal Gelişim= 2 saat

Kurumsal İletişim = 2 saat

 

Sorumlu Yöneticiler ve İlgili Birimler

Sorumlu Yöneticiler: Prof. Dr. Gülser Köksal, Doç. Dr. Eren Kalay

İlgili Birimler: Kurumsal Gelişim ve Planlama Ofisi, Kurumsal İletişim Ofisi