AGEPAKADEMİK GELİŞİM PROGRAMI


Modül 8: Kurumsal Gelişim ve Değerlendirme

Amaç

 • Üniversitemizdeki kalite güvence, öz değerlendirme ve stratejik planlama süreçlerinin tanıtılması
 • Üniversitemizin farklılaşma stratejileri, öncelikleri, amaç, hedef ve stratejilerinin irdelenmesi  
 • Uluslararası sıralamalarda, ulusal endekslerde, YÖK kalite ve araştırma üniversitesi değerlendirme sistemlerinde ve Stratejik Plan’ımızda kullanılan performans göstergelerinin ve Üniversitemizin performansının tartışılması
 • Üniversitemiz ile ilgili verilere ve bilgilere erişilebilecek kaynakların tanıtılması

 

Kapsam      

 • Kalite yönetim organizasyonumuz
 • Kalite güvence sistemimiz
 • Stratejik planlama modelimiz ve 2018-2022 Stratejik Plan’ına göre önceliklerimiz, amaçlarımız, hedeflerimiz ve stratejilerimiz
 • Stratejik plan izleme, değerlendirme ve kurum/birim öz değerlendirme bilgi sistemi (SKYBİS)
 • 2018 performans değerlendirme sonuçları (Stratejik Plan, YÖK Kurum İç Değerlendirme, YÖK Araştırma Üniversitesi değerlendirmelerine göre )
 • 2018 performans değerlendirme sonuçları (uluslararası üniversite sıralamaları, ulusal endekslere göre)
 • Üniversitemiz ile ilgili veri ve bilgi kaynakları

 

 

Süresi

Toplam Süre = 2 saat

 

Sorumlu Yöneticiler ve İlgili Birimler

Sorumlu Yönetici: Prof. Dr. Gülser Köksal

İlgili Birimler: Kurumsal Gelişim ve Planlama Ofisi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı