AGEPAKADEMİK GELİŞİM PROGRAMI


Modül 6: Sanayi ile İşbirliği ve Fikri Mülkiyet Hakları

Amaç

Öğretim üyelerinin şirketlerle işbirliği yapmak için kullanabilecekleri yöntemler ile araçlar ve fikri mülkiyet hakları hakkında bilgiler verilmesi

 

Kapsam

 • Üniversitenin Misyonları
  • Üniversiteden sanayiye ve kamuya bilgi ve teknoloji transferi
 • Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü (DSİM) aracılığıyla sanayi ile işbirliği yapma yöntemleri
  • Genel ilkeler, akademik işler ve işleyiş
  • Danışmanlık, proje ve deney şeklinde farklı kapsamlar
  • Katkı Payı ödemeleri
  • İşleyiş: formlar, hesaplamalar, limitler, hukuki sorumluluklar
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (Teknokent)
  • Tanım
  • Kanun
  • Kuruluş amacı
 • ODTÜ Teknokent
  • Tarihsel gelişimi
  • Model
  • Teknopark A.Ş.
 • Teknokentte görevlendirmeler
  • Geçici görevlendirmeler
  • Yedinci yıl izni
  • Şirket kurma
 • Ek bilgiler
  • Etkinliklerdeki görevler (firma değerlendirmeleri, YFYİ jüri vb.),
  • KOSGEB TEKMER ve ilgili işler
 • ODTÜ Teknoloji Transfer Ofisi (ODTÜ TTO)
  • Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları, İlgili Mevzuat ve Hukuki Destekler, Ticarileştirme Faaliyetleri
  • ÜSİ Faaliyetleri

 

Süresi

Toplam Süre 3 saat

 • Üniversitenin Misyonları (5 dakika)
 • Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü (DSİM) aracılığıyla sanayi ile işbirliği yapma yöntemleri (30 dakika)
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (Teknokent) (15 dakika)
 • ODTÜ Teknokent (15 dakika)
 • Teknokentte görevlendirmeler (40 dakika)
 • Ek bilgiler (15 dakika)
 • ODTÜ TTO Faaliyetleri (60 dakika)

 

Sorumlu Yöneticiler ve İlgili Birimler

Sorumlu Yönetici: Doç. Dr. Ahmet Yozgatlıgil

İlgili birimler: Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü, Teknopark A.Ş., Araştırmalar Koordinatörlüğü, Rektör Danışmanlığı Ofisi, Teknoloji Transfer Ofisi