AGEPAKADEMİK GELİŞİM PROGRAMI


Modül 6: Sanayi ile İşbirliği ve Fikri Mülkiyet Hakları

Amaç

Öğretim üyelerinin şirketlerle ile işbirliği yapmak için kulanabilecekleri yöntem ve araçlar ve fikri mülkiyet hakları hakkında bilgiler verilmesi

 

Kapsam        

 • Üniversitenin misyonları.
  • Üniversiteden sanayiye ve kamuya bilgi ve teknoloji transferi.
 • Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü (DSİM) aracılığıyla sanayi ile işbirliği yapma yöntemleri.
  • Genel ilkeler, akademik işler ve işleyiş,
  • Danışmanlık, proje ve deney şeklinde farklı kapsamlar,
  • Katkı Payı ödemeleri,
  • İşleyiş: formlar, hesaplamalar, limitler, hukuki sorumluluklar.
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde (Teknokent) tanıtımı:
  • tanım,
  • kanun,
  • kuruluş amacı.
 • ODTÜ Teknokent
  • tarihsel gelişimi,
  • model,
  • Teknopark AŞ 
 • Teknokentte görevlendirmeler
  • geçici görevlendirmeler,
  • yedinci yıl izni,
  • şirket kurma
 • Ek bilgiler
  • etkinliklerdeki görevler (firma değerlendirmeleri, YFYİ jüri vb.),
  • KOSGEB TEKMER ve ilgili işler
 • Fikri Mülkiyet Hakları

 

Süre

 • Üniversitenin misyonları (5 dakika)
 • Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü (DSİM) aracılığıyla sanayi ile işbirliği yapma yöntemleri (30 dakika)
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde (Teknokent) tanıtımı (15 dakika)
 • ODTÜ Teknokent (15 dakika)
 • Teknokentte görevlendirmeler (40 dakika)
 • Ek bilgiler (15 dakika)
 • Fikri Mülkiyet Hakları  (60 dakika)

 

 

Toplam Süre 3 saat

Sorumlu Yönetici : Prof. Dr. Gönül Sayan

İlgili birimler:

Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü

Teknopark A.Ş.

Araştırmalar Koordinatörlüğü

Rektör Yardımcıları Ofisi

Bilgi Transfer Ofisi