AGEPAKADEMİK GELİŞİM PROGRAMI


Modül 5: Uluslararasılaşma, Uluslararası Eğitim İşbirlikleri ve Hareketlilik Programları

Amaç

ODTÜ’nün Uluslarasılaşma alanındaki kurumsal stratejileri çerçevesinde yürütülmekte olduğu uluslararası eğitim işbirliklerinin ve hareketlilik için finansal destek sağlayan programların ve bu programların koordinasyonunu sağlayan birimlerin tanıtılmasıdır.

 

Kapsam

  • ODTÜ'nün Uluslararasılaşma Stratejisi (2018-2022) hakkında özet bilgi
  • ODTÜ’nün yurtdışındaki üniversitelerle kurumsal anlaşmaları ve kurum içi anlaşma önerme/kabul süreçleri
  • AB hibeli Erasmus+ K103 (Avrupa içi) ve Erasmus+ K107 (Avrupa Dışı) Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı hakkında genel bilgi ve istatistikler
  • Bologna Süreci ve ECTS/Diploma Eki hakkında bilgi
  • İkili anlaşmalar kapsamında diğer ülkelerle (A.B.D., Kanada, Japonya, Avustralya, vb.) yürütülen hibesiz değişim (exchange) programları hakkında genel bilgi
  • YÖK Mevlana Değişim Programı ve (Proje temelli) Mevlana Hareketlilik Projeleri
  • Ortak uluslararası eğitim programlarımız (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) hakkında bilgi
  • Uluslararası İşbirliği Ofisi ve bölüm/fakülte değişim koordinatörleri hakkında bilgi

 

Toplam Süre: 1.5 saat

Sorumlu Yöneticiler: Doç. Dr. Hale Işık Güler

İlgili Birimler: Uluslararası İşbirliği Ofisi