AGEPAKADEMİK GELİŞİM PROGRAMI


Modül 5: Ulusal ve Uluslararası İşbirliği Programları


A. Ulusal İşbirliği Programları

Amaç

ODTÜ’de halen yürütülmekte olan ulusal işbirliği programlarının ve programların koordinasyonunu sağlayan birimlerin tanıtılmasıdır.

 

Kapsam

 • Üniversiteler arası bir işbirliği programı olan Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı’nın (ÖYP), ÖYP yönetim süreçlerinin ve ilgili birimlerin tanıtılması
 • Doktora sonrası araştırmacı programının (DOSAP) anlatılması
 • Sanayi ile ortak işbirliği programlarının tanıtılması (Savunma Sanayi için Araştırmacı Yetiştirme Programı-SAYP ve Merkezler için İşbirliği Geliştirme Programı-MİGEP)

 

 

B. Uluslararasılaşma, Uluslararası Eğitim İşbirlikleri ve Hareketlilik Programları

Amaç

ODTÜ’nün Uluslarasılaşma alanındaki kurumsal stratejileri çerçevesinde yürütülmekte olduğu uluslararası eğitim işbirliklerinin ve hareketlilik için finansal destek sağlayan programların ve bu programların koordinasyonunu sağlayan birimlerin tanıtılmasıdır.

 

Kapsam

 • ODTÜ'nün Uluslararasılaşma Stratejisi (2018-2022) hakkında özet bilgi
 • ODTÜ’nün yurtdışındaki üniversitelerle kurumsal anlaşmaları ve kurum içi anlaşma önerme/kabul süreçleri
 • AB hibeli Erasmus+ K103 (Avrupa içi) ve Erasmus+ K107 (Avrupa Dışı) Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı hakkında genel bilgi ve istatistikler
 • Bologna Süreci ve ECTS/Diploma Eki hakkında bilgi
 • İkili anlaşmalar kapsamında diğer ülkelerle (A.B.D., Kanada, Japonya, Avustralya, vb.) yürütülen hibesiz değişim (exchange) programları hakkında genel bilgi
 • YÖK Mevlana Değişim Programı ve (Proje temelli) Mevlana Hareketlilik Projeleri
 • Ortak uluslararası eğitim programlarımız (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) hakkında bilgi
 • Uluslararası İşbirliği Ofisi ve bölüm/fakülte değişim koordinatörleri hakkında bilgi

 

Toplam Süre: 3 saat

Ulusal işbirliği programları = 1.5 saat

Uluslararasılaşma Stratejileri ve Uluslararası Eğitim İşbirliği ve Hareketlilik Programları = 1,5 saat

Sorumlu Yöneticiler: Doç .Dr. Ahmet Yozgatlıgil, Doç. Dr. Hale Işık Güler

İlgili Birimler: Araştırmalar Koordinatörlüğündeki ilgili koordinasyon birimleri, Uluslararası İşbirliği Ofisi