AGEPAKADEMİK GELİŞİM PROGRAMI


Modül 5: Ulusal ve Uluslararası İşbirliği Programları

Amaç

ODTÜ’de halen yürütülmekte olan ulusal ve uluslararası işbirliği programlarının ve programların koordinasyonunu sağlayan birimlerin tanıtılmasıdır.

 

Kapsam       

 • Üniversiteler arası bir işbirliği programı olan Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı’nın (ÖYP), ÖYP yönetim süreçlerinin ve ilgili birimlerin tanıtılması
 • Doktora sonrası araştırmacı programının (DOSAP) anlatılması
 • Sanayi ile ortak işbirliği programlarının tanıtılması (Savunma Sanayi için Araştırmacı Yetiştirme Programı-SAYP ve Merkezler için İşbirliği Geliştirme Programı-MİGEP)
 • ODTÜ’nün yurtdışındaki üniversitelerle kurumsal anlaşmaları
 • Erasmus+ K103 (Avrupa içi) Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı hakkında genel bilgi
 • Erasmus+ K107 (Avrupa Dışı) Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı hakkında genel bilgi
 • İkili anlaşmalar kapsamında diğer ülkelerle (A.B.D., Kanada, Japonya, Avustralya, vb.) yürütülen değişim (exchange) programları hakkında genel bilgi
 • Ortak uluslararası programlar (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) hakkında bilgi
 • Bologna Süreci hakkında bilgi
 • ECTS/ Diploma Eki hakkında bilgi
 • Uluslararası İşbirliği Ofisi ve bölüm değişim koordinatörleri hakkında bilgi

 

Süresi

Toplam Süre 2.5 saat

Ulusal işbirliği programları  = 1.5 saat

Uluslararası işbirliği/mobilite programları = 1 saat

 

Sorumlu Yöneticiler ve İlgili Birimler

Sorumlu Yöneticiler: Doç. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, Y. Doç. Dr. Hale Işık Güler

İlgili Birimler: Araştırmalar Koordinatörlüğündeki ilgili koordinasyon birimleri ve Uluslararası İşbirliği Ofisi