AGEPAKADEMİK GELİŞİM PROGRAMI


Modül 4: Araştırma ve Geliştirme

Amaç

Ulusal ve uluslararası araştırma fonları, araştırma-geliştirme projesi hazırlama ve yönetimi ile ilgili genel bilgilerin verilmesidir. ODTÜ içindeki araştırma yönetim süreçleri ve ilgili birimlerin tanıtılması hedeflenmektedir.

 

Kapsam

  • Üniversitenin araştırma ile ilgili stratejik planının tanıtılması
  • ODTÜ içindeki araştırma ile ilgili idari birimlerin (Araştırmalar Koordinatörlüğü, BAP Koordinasyon Birimi, Proje Destek Ofisi ve Teknoloji Transfer Ofisi) ve Teknokent’deki ilgili birimlerin (Teknokent Proje Yönetim ve Danışmanlık Ofisi) tanıtılması
  • TÜBİTAK başta olmak üzere, araştırma için fon sağlayan ulusal kaynakların ve ilgili destek programlarının tanıtılması
  • Horizon 2020, Erasmus+ ve Newton-Katip Çelebi programları başta olmak üzere, araştırma için fon sağlayan uluslararası kaynakların ve ilgili destek programlarının tanıtılması
  • ODTÜ’deki araştırma ve uygulama merkezlerinin kısaca tanıtılarak, merkez açma, merkezlerle işbirliği yapma, merkez altyapısını kullanma vb. konularda bilgilendirme yapılması
  • BAP Koordinasyon Birimi’nce yürütülen proje destekleri ile ilgili bilgi verilmesi

 

Süresi

Toplam Süre = 7 saat

Araştırma destek programları ve idari birimlerin tanıtımı = 5 saat

Araştırma Merkezleri = 1 saat

BAP Koordinasyon Birimi destekleri = 1 saat

 

Sorumlu Yönetici ve İlgili Birimler

Sorumlu Yönetici: Doç. Dr. Ahmet Yozgatlıgil

İlgili Birimler: Araştırmalar Koordinatörlüğü, BAP Koordinasyon Birimi, Proje Destek Ofisi, Teknoloji Transfer Ofisi ve Teknokent Proje Yönetim ve Danışmanlık Ofisi