AGEPAKADEMİK GELİŞİM PROGRAMI


Modül 3: Eğitim ve Öğretim

Modül 3: Eğitim ve Öğretim

Amaç

Üniversite düzeyinde etkili eğitim ve öğretim konularında bilgilendirme. Deneyimli ve alan uzmanı öğretim üyelerinin üniversite düzeyinde etkili eğitim-öğretim  konularındaki  bilgi ve deneyimlerini, mesleğe yeni başlayan öğretim elemanları ile paylaşması.

 

Kapsam       

  • ODTÜ'de Eğitim

Öğrenme ve Öğretmeyi Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÖGEM) tarafından yapılan etkinlikler:

  • Etkili Öğretim Semineri. Kapsadığı konular:  Etkili öğretim stratejileri, eğitimde etkili iletişim,  başarıyı değerlendirme, eğitimde teknoloji kullanımı. (Katılım zorunludur.)
  • Akran Ders Gözlemi ve Değerlendirmesi Uygulaması. Bilgilendirme toplantısına katılım. AGEP programına katılan başka bir öğretim üyesinin dersinin gözlenmesi ve değerlendirilmesi. (Katılım zorunludur.)
  • ÖGEM Kahve Saati Toplantısı. Üniversite düzeyinde eğitim ve öğretim konularına yönelik olarak düzenlenen 3 toplantıya katılım.
  • Dönem Ortası Ders Değerlendirmesi Uygulaması. Nisan ayı boyunca isteğe bağlı olarak ÖGEM uzmanlarının desteğiyle öğrencilerin derse yönelik görüşlerinin alınması ve değerlendirilmesi. 

 

Süresi

Toplam süre 20 saat

 

Sorumlu Yöneticiler ve İlgili Birimler

Sorumlu Yönetici: Prof. Dr. Dilek Sanin, Prof. Dr. Oya Yerin Güneri, Doç. Dr. Yeşim Çapa Aydın

İlgili Birim: Öğrenme ve Öğretmeyi Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi  (ÖGEM)AKRAN DERS GÖZLEMİ VE DEĞERLENDİRMESİ UYGULAMASI