AGEPAKADEMİK GELİŞİM PROGRAMI


Modül 10: Kampus Hayatı

Amaç

Akademik hayata yeni başlayacak olan öğretim üyelerine yönelik olarak yerleşke yaşamı hakkında farkındalık oluşturma ve süreçler hakkında bilgilendirme

 

Kapsam        

  • Yerleşkenin mekânsal tarihi hakkında bilgilendirme,
  • Yerleşke doğal ve yapılı çevresini tanıtma,
  • Yerleşke yaşamının mekânsal, teknik alt ve üstyapı gereksinimlerinin nasıl ele alındığı ve giderildiği konusunda bilgilendirme


Süresi

Toplam Süre: 90 dk

 

Sorumlu Yöneticiler ve İlgili Birimler

Sorumlu Yöneticiler: Doç. Dr. Bahar Gedikli