AGEPAKADEMİK GELİŞİM PROGRAMI


Modül 1: ODTÜ'de Akademik Yaşam ve Kariyer Gelişimi

Amaç

Üniversitenin idari yapısının tanıtılması ve akademik özlük işleriyle ilgili çeşitli konularda bilgilendirme.

 

Kapsam

 • Atama ve yükseltme kriterleri, doktor öğretim üyesi olarak yeniden atanma, doçentliğe yükseltilme ve atanma, profesörlüğe yükseltilme ve atanma hakkında genel bilgi.
 • Yurtdışı bilimsel toplantılara katılma ve üniversitenin bu amaçla sağladığı seyehat destekleri hakkında bilgi.
 • Yurtdışında uzun süreli görevlendirilmeler hakkında bilgi.
 • Üniversitenin öğretim üyelerine sağladığı diğer destekler ve verdiği ödüller hakkında bilgi.
 • Öğretim üyelerine başka kurum ve kuruluşlarca verilen ödüller hakkında bilgi.
 • Akademik CV Programı
 • Üniversite dışındaki kurumlarda görev alma ile ilgili yasal düzenlemeler ve üniversitenin genel ilkeleri.
 • Üniversite içinde başka birimlerde ya da Teknokent’te görev alma ile ilgili düzenlemeler ve üniversitenin uyguladığı genel ilkeler.
 • Üniversitenin yönetim sisteminin ve idari yapısının tanıtılması.
 • Üniversitedeki kurullar hakkında genel bilgi (Üniversite Senatosu, Üniversite Yönetim Kurulu, Fakülte Kurulu).
 • Öğretim üyelerinin özlük işlemlerine (terfi, izin, vb) ve Personel Dairesi’nden alabilecekleri hizmetlere ilişkin genel bilgi.


Süresi

Toplam Süre 4 saat


Sorumlu Yönetici ve İlgili Birim

Sorumlu Yönetici: Prof. Dr. Meliha Altunışık

İlgili Birim: Personel Daire Başkanlığı