AGEPAKADEMİK GELİŞİM PROGRAMI


Mentorluk Programı Hakkında

Akademik Gelişim Programı (AGEP) kapsamında yeni öğretim elemanlarının üniversiteye uyumlarını kolaylaştırmak ve kariyer gelişimlerine destek olmak amacıyla, Mentorluk (Rehberlik) uygulaması başlatılacaktır. Mentorluk uygulaması ile; yeni öğretim elemanlarının, ODTÜ kültürünü öğrenmelerine, üniversite olanakları hakkında bilgi edinmelerine, mesleki ağlar oluşturmalarına, kendilerini üniversite ortamına ait hissetmelerine katkıda bulunmak hedeflenmektedir. Bu kapsamda, programdan yararlanmak isteyen yeni öğretim elemanları fikir danışabilecekleri deneyimli bir ODTÜ öğretim üyesi (rehber öğretim üyesi/mentor) ile eşleştirilecektir. AGEP’e katılan öğretim elemanlarından istekli olanlar, mentorluk uygulamasından yararlanabileceklerdir. 

 

1. Mentor ve Yeni Öğretim Elemanının Eşleştirilmesi

 

a. ODTÜ’de profesör ünvanına sahip öğretim üyeleri mentor olmak için davet edilir. 

 

b. Mentorluk görevi üstlenmek isteyen öğretim üyelerinden mentor havuzu oluşturulur. 

 

c. AGEP programına katılan ve mentorluktan yararlanmak isteyen öğretim elemanlarının talepleri dikkate alınarak mentor ve yeni öğretim üyesi AGEP koordinasyonunda eşleştirilir. Görev alacak mentorlara, mentorluk uygulamasının işleyişine ilişkin bilgi aktarmak amacıyla ÖGEM tarafından bir seminer verilir. 

 

d. Mentor ve öğretim üyesi yapılan eşleştirme hakkında yazılı olarak bilgilendirilir. Kendilerine mentorluk uygulamasında kapsanacak konu başlıkları (araştırma konuları, araştırma destek olanakları, yayın yapma, meslekte yükselme ve atanma, ders geliştirme, öğretim yöntemleri, öğrencilerle iletişim, sınav hazırlama ve değerlendirme, sınıf yönetimi, öğretimde teknoloji kullanımı, sanayi-üniversite işbirliği, sivil toplum örgütleri ile işbirliği, topluma yönelik eğitim ve araştırma hizmetleri, iş yükü ile başa çıkma ve zaman yönetimi vb.) iletilir.

 

e. Mentorluk uygulamasını başlatmak amacı ile bir tanışma yemeği ya da kokteyl düzenlenir. Bu toplantıda mentor ve yeni öğretim elemanları ilk görüşme tarihlerini belirlerler. 

 

2. Mentorluk Uygulaması

 

a. Mentorluk programı 16 Mart 2018 - 18 Mayıs 2018 aylarını kapsamaktadır.  Uygulama kapsamında yaklaşık birer saatlik en az 6 görüşme yapılması beklenir.

 

b. Eşleştirilen yeni öğretim elemanı ile mentor, hangi koşullarda (zaman, süre, yer ve konu gibi)  görüşeceklerini birlikte belirler. 

 

c. Mentor ve yeni öğretim elemanından, gizlilik ilkesine sadık kalarak, süreç içindeki paylaşımlarını başkalarına aktarmamaları beklenir.  

 

3. Değerlendirme

 

a. Programın güçlü ve gelecekte geliştirilmesi gereken yönlerinin belirlenmesi amacıyla, görüşmelerin tamamlanmasını takiben, mentor ve yeni öğretim elemanı “Mentorluk Uygulaması Değerlendirme Formu”nu ayrı ayrı doldurur ve AGEP koordinatörlüğüne iletir. Mentorluk görüşme tarih, süre ve içerikleri AGEP tarafından sağlanan bu formda yer alır.

 

b. Program değerlendirme raporu, programa katılan öğretim elemanlarına, mentorlara ve ilgili yöneticilere iletilir.