AGEPAKADEMİK GELİŞİM PROGRAMI


AGEP Toplumsal Hizmet Alanı Final Sunumu ve Raporu için Bilgi Notu

AGEP kapsamında toplumsal hizmet alanında final sunumu yapmak isteyen öğretim üyelerinin bir toplumsal hizmet etkinliği veya proje önerisi hazırlamaları beklenmektedir.

 

Önerilecek olan etkinliğin/projenin amacı;

  • Toplumun ilgisini çekecek/ihtiyaç duyduğu/güncel konularda (deprem, enerji, gıda güvenliği vb.) bilimsel gelişmelerin (Ar-Ge proje sonuçları, bir laboratuvarın/araştırma ekibinin yaptığı çalışmalar, dünyadaki ve ODTÜ’deki gelişmeler/yenilikler vb.) toplumun farklı kesimlerine aktarılması,
  • Farklı yöntemler (drama teknikleri, oyunlar, web-destekli araçlar vb.) kullanılarak temel bilimlerin (fen, matematik vb.) uygulamalı olarak toplumun farklı kesimlerine aktarılması,
  • Eğitim programlarındaki “toplumsal hizmet” boyutunun geliştirilmesi için derslere eklenecek yeni uygulamalar önerilmesi, veya
  • Türk yükseköğretim sektörü ve Üniversitemiz için yeni uygulamalar geliştirilmesi (Yükseköğretim sektöründeki yurtdışındaki başarılı bir modelin/uygulamanın Üniversitemiz için önerilmesi vb.)

olabilir.

 

Final sunumunda,

  • Önerilen toplumsal hizmet projesi/etkinliği hakkında bilgilendirme (Amacı, hedef kitlesi, organizasyonu, potansiyel etkileri vb.), ve
  • AGEP kapsamında tanıtılan Toplum ve Bilim Araştırma Merkezi’nin etkinlikleri ve Üniversitemizin toplumsal hizmet vizyonu ile önerilen projenin/etkinliğin nasıl örtüşeceği konusunda bir değerlendirme

yapmaları beklenmektedir.

 

Final sunumu sonrasında hazırlanacak rapor, önerilen etkinliğe/projeye ilişkin bilgileri ve Üniversitemizin toplumsal hizmet alanındaki performansını artırma potansiyeline ilişkin en fazla 2 sayfalık bir değerlendirmeyi içermelidir.