AGEPAKADEMİK GELİŞİM PROGRAMI


AGEP Hakkında Bilgiler

Akademik Gelişim Programı (AGEP), Üniversitemize yeni katılan ve akademik kariyerinin başındaki öğretim üye ve görevlilerinin üniversiteye uyumunu kolaylaştırmak ve eğitim, araştırma, toplumsal hizmet alanlarındaki faaliyetlerinin etkinliğini artırmak için tasarlanmıştır. ODTÜ’nün 2005-2010 Stratejik Planında yer alan “Strateji Uygulama Sisteminin Yapılandırılması, Çalışanların Gelişiminin ve Kurumsal Öğrenmenin Desteklenmesi” stratejik programının altındaki amaçlardan biri olan “Akademik Personelin mesleki ve bireysel gelişiminin ve üretkenliğinin artırılması” amacına yönelik olarak geliştirilmiş olan AGEP’in iki temel hedefi bulunmaktadır:

 

1. AGEP’e katılan ve akademik kariyerlerinin başında olan yeni öğretim üyelerine Üniversitemiz olanaklarını, araştırma ve işbirliği imkanlarını tanıtarak ve onları etkili öğretim konusunda bilgilendirerek, Üniversiteye uyumlarının hızlandırılması ve eğitim, araştırma ile toplumsal hizmet alanlarında akademik etkinliklerinin artırılması

2. AGEP’in ve sağlayacağı kazanımların duyurularak, nitelikli genç öğretim üyelerinin Üniversitemize katılımının artırılması.

 

AGEP, Üniversitemize son 3 yıl içinde doktor öğretim üyesi ya da öğretim görevlisi olarak atanmış öğretim elemanlarına yönelik bir programdır. Programı tamamlayan AGEP kapsamındaki öğretim elemanlarına, akademik çalışmalarını desteklemek üzere bir bütçe ve akademik gelişimlerini destekleyecek hizmetlerden faydalanma imkanları sağlanır.

 

AGEP kapsamındaki öğretim elemanlarının programı tamamlamaları için toplam yaklaşık 50 saatlik AGEP Modüllerinin en az %80’ine katılması ve program çerçevesinde hazırlayacakları eğitim, araştırma veya toplumsal hizmet ile ilgili bir final sunumu yapması gerekmektedir. Araştırma veya toplumsal hizmet projesi hazırlamayı seçen öğretim elemanına, istendiği taktirde, araştırma/toplumsal hizmet önerisini hazırlama sürecinde yol gösterebilecek deneyimli bir öğretim üyesi (rehber öğretim üyesi/mentor) belirlenecektir. Final sunumunu eğitim faaliyetleri ile ilgili olarak yapacak öğretim elemanının; AGEP süresince edindiği bilgi ve deneyimlerinin kendi öğretim etkinlikleri üzerine etkilerini yansıtan bir öz değerlendirme raporu hazırlaması istenecektir. AGEP’in toplam süresinin (opsiyonel olan rehber öğretim üyesi ile toplantılar ve sosyal aktivitelere katılım süreleriyle birlikte) 90 saati geçmemesi planlanmaktadır.