AGEPAKADEMİK GELİŞİM PROGRAMI


AGEP Eğitim Öğretim Alanı Final Sunumu ve Raporu için Bilgi Notu

AGEP kapsamında “Eğitim-Öğretim” alanını seçen öğretim üyelerinin final  sunumu Türkçe olacak, 10 dk. sürecek ve  iki bölümden oluşacaktır:

 

Birinci bölümde öğretim üyelerinden, AGEP kapsamında Öğrenme ve Öğretmeyi Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÖGEM)  tarafından düzenlenen etkinliklerinden edindikleri bilgi ile deneyimlerin, onların öğretimlerine etkilerini  açıklayan bir öz-değerlendirme yapmaları beklenmektedir.

 

ÖGEM tarafından düzenlenen /düzenlenecek etkinlikler şunlardır:

  • Etkili Öğretim Semineri
  • Akran Gözlemi ve Değerlendirmesi uygulaması
  • Dönem ortası ders değerlendirmesi uygulaması
  • Mentorluk uygulaması
  • Kahve saati toplantıları

 

İkinci bölüm de ise AGEP öğretim üyelerinden, hali hazırda verdikleri  bir dersin yeniden tasarımını veya açmayı düşündükleri yeni bir dersin tasarımını (amacı, öğrenme çıktıları, öğretim  yöntemleri , ölçme ve değerlendirme yöntemleri vb.) paylaşmaları beklenmektedir.