AGEPAKADEMİK GELİŞİM PROGRAMI


AGEP Destekleri

BAP Destekleri

Göreve yeni başlamış  öğretim elamanlarının projeleri Rektörlük tarafından 25.000 TL’ye kadar desteklenebilmektedir. AGEP’i tamamladıktan sonra ise ek ödenek talebi ile bu miktar  toplamda 35.000 TL ‘ye çıkabilmektedir.  BAP Koordinatörlüğü web sitesinde duyurulan proje formatında hazırlanan proje başvuruları,  BAP 1 proje çağrısı sonrasında portal üzerinden yapılmaktadır.

Daha fazla bilgi için:

Anıl Şengezer

Saadet Beygu

Araştırmalar Koordinatörlüğü

sengezer@metu.edu.tr

sbeygu@metu.edu.tr

Dahili: 4125

           7133

 

Emanet Hesap Destekleri 

Emanet Hesabın kullanım amaçlarından biri daha önce uluslararası proje yürütme deneyimi olmayan ancak yeni proje önerisi hazırlama aşamasındaki öğretim elemanlarını desteklemektir. Emanet Hesabın kullanılmasına ilişkin iş akışına https://h2020.metu.edu.tr/emanet-hesap-akisi adresinden ulaşılabilir.

Daha fazla bilgi için:

Proje Destek Ofisi – ODTÜ Araştırmalar Koordinatörlüğü

www.pdo.metu.edu.tr

pdo@metu.edu.tr

Tel: (312) 210 38 34

 

 

Teknokent Proje Yönetim ve Danışmanlık Ofisi Destekleri

Teknokent Proje Yönetim ve Danışmanlık Ofisi (PYDO), AGEP katılımcılarına özel olarak, AB H2020 projelerinin yazılması hizmetinin yanı sıra, proje yazımı esnasında en çok zorluk yaşandığı belirtilen “proje bütçesinin hazırlanması”, “yönetim yapılarının oluşturulması” ve proje teklifinin finansal, yönetsel ve personel ile ilgili kısımlarının yazılması ve planlanması hizmetlerini karşılıksız olarak vermektedir.

Daha fazla bilgi için:

Direktör Elife Özlem Ünver

Teknokent Proje Yönetim ve Danışmanlık Ofisi – ODTÜ Teknokent Yönetim A.Ş.

elif.karabacak@odtuteknokent.com.tr

Tel: (312) 987 35 00 / 132