AGEPAKADEMİK GELİŞİM PROGRAMI


AGEP Araştırma-Geliştirme Alanı Final Sunumu ve Raporu için Bilgi Notu

AGEP kapsamında “Araştırma-Geliştirme” alanını seçen öğretim üyelerinin bir Ar-Ge* proje önerisi (TÜBİTAK, H2020, BAP vb.) hazırlamaları ve 10 dakikalık bir final sunumu yapmaları beklenmektedir.

 

Final sunumunda;

  • Hazırladıkları proje önerisi ile ilgili kısa bir bilgilendirme (Projenin akademik olarak içeriğinden ziyade, proje geliştirme süreci - başvurulacak programın nasıl seçildiği, proje ekibin nasıl oluşturulduğu vb.- hakkında bilgilendirme), ve
  • AGEP ve ilgili modüllerin söz konusu projeyi hazırlama sürecine katkılarına ilişkin bir değerlendirme

yapmaları beklenmektedir.

 

Final sunumu sonrasında hazırlanacak olan rapor, proje önerisini (Ar-Ge desteğini sağlayacak olan kuruma sunulmuş veya sunulmaya hazır) ve proje önerisinin geliştirilme sürecine ilişkin en fazla 2 sayfalık bir değerlendirmeyi içermelidir.

 

*Proje önerisinin AGEP başlangıç tarihinden sonra hazırlanmış olması gerekmektedir. AGEP’den önce hazırlanmış veya yürütülmekte olan projeler final sunumu kapsamında düşünülemez.